Gebruik van de site

De toegang tot en het gebruik van de website www.feed.co is onderworpen aan de naleving van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de onderhavige Juridische Mededeling en het Privacybeleid.

Uitgever

Feed., een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 13335 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 231 rue Saint Honoré, 75001 Parijs, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 821 239 878. Intracommunautair BTW-nummer: FR59821239878. Contactnummer: +33 755 205 550 E-mailadres contact: service.clients@feed.co

Directeur uitgeverij

De directeur van publicatie is Mr. Anthony Bourbon.

Hosting

De site wordt gehost door Shopify.